VENT BioSystem Ett automatiskt fettreduceringssystem för storköksventilation

Fördelar:

  • Reducerar fett i imkanaler och köksfilter
  • Sänker sotningskostnader
  • Reducerar brandrisken
  • Minskar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

Spar pengar och förenkla sotning

Med VENT BioSystem rengörs filtren dagligen vilket innebär att filtren inte längre behöver diskas i diskmaskinen. Detta spar mycket arbetstid och pengar för verksamheten eftersom diskmaskiner oftast inte klarar av att diska filtren effektivt.

Systemet rengör även imkanalen vilket medför att sotaren behöver betydligt mindre tid för rengöring. I vissa fall räcker det med en utförlig brandtillsyn och okulärbesiktning. Eftersom den traditionella sotningen oftast görs nattetid innebär det givetvis stora besparingar för verksamhetsutövaren.