VENT BioSystem Ett automatiskt fettreduceringssystem för storköksventilation

Fördelar:

  • Bibehållen verkningsgrad med upp till 87%
  • Reducerar fett i imkanaler och köksfilter
  • Sänker sotningskostnader
  • Reducerar brandrisken
  • Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

Värmeåtervinning på högsta nivå

Utöver alla nämnda fördelar med VENT BioSystem så fungerar tekniken även utmärkt tillsammans med en FTX-anläggning. Det har tidigare varit svårt att få en tillfredsställande värmeåtervinning i ett storkök med en FTX-anläggning eftersom fettet sätter sig på värmeväxlarens upptagningsytor och hindrar värmeupptagning.

Med VENT BioSystem möjliggörs denna värmeåtervinning med en minimal fettansamling på förfiltren. Tekniken lämpar sig bäst i kommunala storkök som dagis, skolor och äldrevård.