VENT BioSystem Ett automatiskt fettreduceringssystem för storköksventilation

Fördelar:

  • Upp till 60% bibehållen verkningsgrad
  • Möjliggör installation i befintlig imkanal
  • Reducerar fett i imkanaler och köksfilter
  • Sänker sotningskostnader
  • Minskar brandrisken
  • Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

Eftermonterad värmeväxlare i befintlig ventilation

Eftersom ventilationen på de flesta ställen redan är installerad kan det svårt att få in en väl fungerande FTX ventilation. Med VENT BioSystem skapas möjlighet att installera värmeåtervinning i befintlig ventilation med bibehållen verkningsgrad utan dyra driftkostnader och rengöringsproblem.

Med VENT BioSystem möjliggörs denna värmeåtervinning med en minimal fettansamling. Tekniken lämpar sig för alla typer av storkök som kommunala verksamheter, restauranger och hotell.