Biofilterhus

Unikt filterhus med hög avskiljningsgrad, låg ljudnivå och med integrerad biologisk rening VENT BioSystem.

BIOFILTERHUS

Bioterias Biofilterhus är utvecklad och speciellt framtagen för VENT BioSystem. Filterhuset kan ersätta befintliga filterhus eller monteras vid nyinstallation.

Fördelar:

  • Bättre avskiljningsgrad
  • Lägre ljudnivå än traditionella filterhus
  • Flamsäkert
  • Integrerat biologiskt reningssteg, VENT BioSystem
  • Kostnadseffektivt

Produktbeskrivning

Bioterias Biofilterhus är utvecklad och speciellt framtagen för VENT BioSystem. Filterhuset kan ersätta befintliga filterhus eller monteras vid nyinstallation.

Biofilterhuset är avsedd för biologisk behandling av fett i storköksventilation från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet så som restauranger, storkök, butiker, hotell etc.

Biofilterhuset är utvecklad av ledande ventilationskonstruktörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av ventilation

Minimera driftkostnader

Biofilterhuset kan kraftigt reducera driftkostnader genom lägre krav på filterrengöring, ökad livslängd på filter och minimala behov av traditionell sotning.

Att diska köksfilter för med sig direkta och indirekta kostnader. Filtren försämras av att diskas och diskmaskinen klarar inte av så stora fettmängder på en gång. En annan risk är att det lätt blir stopp i avloppet när så mycket fett går ner samtidigt.

Med Biofilterhuset minimeras rengöringsbehovet av filtren.