Smart SeptFör septiska miljöer

Smart Sept eliminerar lukter från septiktankar, infiltrationsanläggnngar m.m.

I septiktankar, slamavskiljare, trekammarbrunnar etc. uppstår det snabbt en syrefattig miljö som brukar orsakar lukt. Denna lukt har tidigare bekämpats med starka kemiska ämnen som helt enkelt dödat alla bakterier.

Det är naturligtvis inte bra eftersom det septiska vattnet förr eller senare måste tas om hand eller släppas ut. Då skadar dessa starka kemikalier naturen. Med Smart Sept motverkas lukten helt naturligt och vattnet är fritt från kemikalier.

Fördelar:

  • Eliminerar luktstörningen helt naturligt
  • Innehåller noga utvald bakterier
  • Snabbt och effektivt
  • Väldigt skonsam för människa och natur