Smart Anero För pumpstationer

Smart Anero eliminerar alla lukter som kan uppstå i en avloppspumpstation.

Syrehalten i avloppspumpstationer är försumbar. Det blir snabbt en anaerob miljö som producerar illaluktande gaser som svavelväte. Dessa gaser produceras oftast av bakterier. Därför är det mycket effektivt att motverka gasbildningen med andra bakterier. Exempel de bakterier som vi har valt ut för Smart Anero.

Fördelar:

  • Eliminerar lukten vid källan
  • Har goda fettnedbrytande egenskaper
  • Motverkar uppkomsten av svavelväte
  • Skonsam för både människa och natur
  • Inga andra tillsatser än bakterier