Avloppsvatten-behandling av golvbrunnar

Smart Drain – För golvbrunnar

SmartDrain eliminerar problem som luktstörningar och fettansamlingar från golvbrunnar.

Fördelar:

  • Eliminerar luktstörningar
  • Renar avloppen från fettansamlingar
  • Innehåller en noga utvald flora med bakterier som bryter ner fett
  • Innehåller inga skadliga ämnen för brukaren eller naturen
  • Drygt och säkert

Smart Clean Drain – Biologisk propplösare

Smart Clean Drain eliminerar akuta problem med igensättningar i avloppsrör.

Fördelar:

  • Biologisk propplösare
  • Renar snabbt avloppen från fettansamlingar
  • Innehåller ett fermentationsextrakt som mycket snabbt bryter ned fett
  • Innehåller en noga utvald flora med bakterier som bryter ned fett
  • Innehåller inga skadliga ämnen för brukaren eller naturen