Biologisk Luktkontroll

Biologisk luktsanering är det mest naturliga valet.

Lukter uppstår biologiskt och bör bekämpas biologiskt.

Många av de lukter som vi upplever som obehagliga uppstår genom biologisk nedbrytning av organiska material. Dessa lukter produceras av så kallade Odör Producerande Bakterier (OPB). Oftast är dessa bakterier mindre bra för oss människor och kan i vissa fall vara sjukdomsframkallande. Det är därför vår näsa har utvecklat en förmåga att känna igen dessa OPB genom de gaser som de producerar. Vi upplever det som illaluktande för att vi ska hålla oss borta.

Idag bekämpas oftast dessa OPB med starka kemikalier alternativt så maskeras odören med parfymer och liknande. Detta är självklart inte bra, varken för naturen eller för oss människor. Vi lurar helt enkelt näsans varningssystem.

Dessa OPB kan bekämpas biologiskt genom att man tillför en flora av bakterier som är snabbare och mera effektiva på att bryta ner avfallet. OPB konkurreras ut och försvinner till förmån för de tillsatta bakterierna. Det är så Bioterias lösning fungerar.

Snabbt, effektivt och skonsamt.

Produktblad och instruktioner

Som kund eller konsult har du möjlighet att få tillgång till all dokumentation. Kontakta din lokala presentant eller ansök om ett konto.