BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Projektering

Vi hjälper till med projektering av fettavskiljare både i befintliga anläggningar och vid nyproduktion. Vårt jobb är inte att ersätta VVS-konsulten utan snarare att fungera som kunskapsbank kring projektering av fettavskiljaren.

Som exempel på vad vi kan hjälpa till med kan nämnas flödesberäkningar, placeringsförslag, förslag på fettavskiljare inklusive vilka tillbehör som behövs för den specifika anläggningen. Vi följer fettavskiljaren från projektering till färdig installation för att säkerställa och minimera risken för felaktigheter.