BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Inventering

Idag råder stor kunskapsbrist kring fettavskiljare och vilka riktlinjer som skall efterföljas vid nybyggnation och installation i befintliga anläggningar.

Denna okunskap leder ofta till att fettavskiljaren blir underdimensionerad och att den inte är anpassad efter verksamheten. Detta leder vidare till att fettavskiljaren inte klarar av kraven enligt SSEN 1825 och att den gravimetriska funktionen inte kan säkerställas. Kravet att installera typgodkända och rätt dimensionerade fettavskiljare grundar sig i att minimera igensättningar i det kommunala ledningsnätet.

Undvik vanliga brister

Trasiga och underdimensionerade fettavskiljare blir ofta en stor miljöbelastning som enbart resulterar i onödiga kostnader. Bioteria har arbetat med drift och underhåll av fettavskiljare i över 15 år.

I arbetet med att förbättra och optimera funktionen av fettavskiljare ser vi tydligt de ekonomiska och miljömässiga fördelarna när man har kontroll över sina fettavskiljare.

Bioteria utför inventeringar och statusbedömningar till kommuner och större fastighetsbolag.