BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Besiktning med funktionskontroll

Bioteria utför besiktning med funktionskontroll av fettavskiljare.

Vi går igenom hela fettavskiljaren från flödesstorlek till kontroll av eventuella skador. Efter besiktning lämnas ett digitalt besiktningsprotokoll med tillhörande åtgärdsförslag.

Många fettavskiljare som vi besiktigar visar sig ha problem som kan orsaka driftstörningar.