BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Fettutbildning Lär dig mer om fettet

Kunskapsbrist

Idag råder stor kunskapsbrist kring fettavskiljare och vilka riktlinjer som skall efterföljas vid nybyggnation och vid installation i befintliga anläggningar. Denna okunskap leder ofta till att fettavskiljare blir för små och att de inte är anpassade efter verksamheten. Detta leder i sin tur till att fettavskiljaren inte klarar av kraven enligt SSEN 1825 och att den gravimetriska funktionen inte kan säkerställas.

Fett i det kommunala ledningsnätet

Kravet (enligt SSEN 1825) att installera typgodkända och rätt dimensionerade fettavskiljare grundar sig på att minimera igensättningar i det kommunala ledningsnätet och att minimera driftstörningar i pumpstationer. För att en fettavskiljare skall upprätthålla sin gravimetriska funktion måste den få adekvat drift och underhåll. Utan en kontinuerlig service och professionell dokumentation kan fettavskiljare istället bli en stor miljöbelastning som enbart resulterar i onödiga kostnader.

Halv & heldagar

Bioteria arrangerar hel- och halvdagsutbildningar om fett i avloppsledningsnät och fettavskiljare. Under våra utbildningar går vi igenom allt som du behöva veta om och kring fettavskiljare. Från riktlinjer som bör efterföljas till hur fettavskiljare skall installeras. Vi kan även skräddarsy specifika utbildningsprogram som passar just din verksamhet.