BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Tömningsanordning

Fettavskiljare placerade inomhus behöver en tömningsanordning.

Bioteria har både erfarenhet och nödvändiga komponenter för att bygga en ordentlig tömningsanordning. Det är viktigt att detta utförs korrekt så att inga driftstörningar uppstår vid tömningen.

Det får exempelvis aldrig finnas fasta tömningsrör i fettavskiljaren, då det omöjliggör tömning.