BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Provtagningsbrunnar

Är provtagningsbrunnar nödvändiga?

Vi anser därför att det är bättre att ställa krav på att fettavskiljare skall vara av rätt storlek och typgodkända. Bioteria har dock utvecklat en provtagningsbrunn med utgångspunkt att den skall orsaka så få driftstörningar som möjligt.

Bioteria har också spolbrunnar som kan placeras på platsen för provtagningsbrunnar. De har en mycket bättre funktion och kan även användas vid provtagning.