BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Markförankring

Fettavskiljare måste förankras ordentligt!

En fettavskiljare har en enorm flytkraft. Om den inte förankras ordentligt finns stor risk för att fettavskiljaren med tiden börjar ”vandra” uppåt. Då förändras vattengången i fettavskiljaren och dess funktion försämras. Detta problem kan undvikas med ordentlig förankring.

Bioteria har markförankringsplattor som dimensionerats för varje specifik fettavskiljare.