BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

GOR Overflow

Ett fettavskiljarlarm att lita på.

GOR Overflow är ett fettavskiljarlarm som är utvecklat för att både mäta fettkakans tjocklek och att larma vid för hög nivå. Larmsignalen samlas upp i kontrollenheten och kan med fördel skickas vidare till en DUC.