BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Fallskydd

Fallskydd räddar liv! Vi vet.

Med locket borttaget från en fettavskiljare är det mellan två till sex meters fallhöjd ned till fettavskiljaren. Detta är naturligtvis en stor fara för all personal som arbetar med fettavskiljaren men också för folk som passerar förbi i närheten.

Många fettavskiljare är placerade inne på skolgårdar eller liknande områden där barn vistas. Ofta i samband med lekar vilket gör att de inte är så uppmärksamma på eventuella faror. Det utgör givetvis en stor risk för personskada eftersom ett barn som trillat ned i en fettavskiljare är svår att upptäcka och svår att få upp.

Bioterias fettavskiljare är utrustade med godkända fallskydd som standard.

Bioteria hjälper också många av våra kunder med att komplettera befintliga fettavskiljare med fallskydd.

Vänta inte! Kontakta oss så kan vi lämna pris på installation.