BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Betäckningar

Typgodkända beteckningar som uppfyller gällande regelverk och som tillverkas av 100% förnyelsebar energi.

För att en beteckning till en fettavskiljare skall uppfylla SSEN 1825 måste det vara skrivet Avskiljare
eller Separators på locken. Detta gör det för Bioterias beteckningar. Finns i storlekarna 340, 600 och 800 mm.