FETTAVSKILJARE MARK

Markförlagd fettavskiljare

Marknadens smartaste markförlagda fettavskiljare. Våra fettavskiljare tillverkas av Orrtorp Granit, en delvis återvunnen glasfiberarmerad härdplast.

BioFAM – den vanligaste

Den smarta markförlagda fettavskiljaren med ett integrerat biologiskt reningssteg för ökad driftsäkerhet och minimering av tömningsbehovet. LÄS MER

BioFAM SL – with extra sludge- and fat traps

En fettavskiljare med egenutvecklat och patenterat slamlås/fettlås för känsliga och enskilda avloppssystem med efterliggande infiltration och/eller minireningsverk. LÄS MER

BioFAM PK – med pumpkammare

En BioFAM med inbyggd pumpkammare som används när utloppsvattnet ligger lägre än mottagande avloppsledningsnät. LÄS MER

TraFAM – en traditionell fettavskiljare

En traditionell fettavskiljare med hög driftsäkerhet och kvalitet. LÄS MER

BioCOMBO – För både svart och köksavloppsvatten

En kombination mellan reningsverk och fettavskiljare som används när fettavskiljare måste installeras i befintliga verksamheter där svårigheter att skilja det vanliga spillvattnet och köksavloppsvattnet existerar. LÄS MER