Dokumentation

Dokumentation

Nedladdningsbara dokument

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem

Ladda ner dokumentation

Dokumentation
Rent vatten

Biologisk rening

Med biologisk rening i fettavskiljaren kan fettet brytas ner kontinuerligt vilket drastiskt minskar problem med lukt, igensättningar och korrosion.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.