BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

GOR BioSystem Uppgradera din befintliga fettavskiljare med biologisk rening

Bioterias patenterade biologiska reningssteg GOR BioSystem kan installeras i befintliga fettavskiljare för att minimera luktproblem och/eller för att optimera avskiljarfunktionen.

GOR BioSystem fungerar både för fettavskiljare installerade inomhus eller markförlagda. Innan tekniken installeras utvärderas förutsättningarna först av Bioterias kunniga servicetekniker.

För att den biologiska reningsfunktionen skall fungera optimalt krävs en typgodkänd och rätt dimensionerad fettavskiljare. Därför utförs alltid en funktionskontrollbesiktning.

Varje fettavskiljare och verksamhet är unik, därför måste varje anläggning bedömas från fall till fall.