BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Den smarta fettavskiljaren med GOR BioSystem

Vill man ha marknadens driftsäkraste fettavskiljare vid nysinstallation bör man installera en fettavskiljare från Bioteria med GOR BioSystem inbyggt som standard.

Då är man säker på att fettavskiljaren orsakar minimalt med driftstörningar som luktstörningar och igensättningar. GOR BioSystem finns i olika modeller och bestäms i huvudsak av flödesstorleken på fettavskiljare.

Om ett annat fettavskiljarfabrikat föredras så är detta inget hinder för själva installationen av GOR BioSystem. Vilken modell av GOR BioSystem som då föreslås bestäms av den fettavskiljare som valts. Installation och driftsättning utförs alltid av en tekniker godkänd av Bioteria.