Allt om Fettavskiljare

Våra fettavskiljare är utvecklade av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll i samråd med ledande tömningsbolag.

Bäst driftsäkerhet

Utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete har varit att konstruera en fettavskiljare som är marknadens mest effektiva på att avskilja fett. Dessutom har ett mål varit att utveckla den fettavskiljare som erbjuder bäst driftsäkerhet ur ett drift- och underhållsperspektiv.

Svensk tradition

I vårt utvecklingsarbete för vi med oss en gammal svensk tradition – driftsäkerhet och kvalitet. Vi utnyttjar den samlade kunskap som vi samlat på oss genom våra drygt 4 500 årliga servicebesök. Samtidigt har vi en löpande dialog med både entreprenörer som installerar fettavskiljare och ledande tömningsbolag för att få en så driftsäker och hållfast produkt som möjligt.

Alla flödesstorlekar

BioFAM konstrueras i alla flödesstorlekar och kan även kompletteras med BioFAM SL, ett inbyggt slam- och fettlås för känsliga recipienter och/eller BioFAM PK, en inbyggd pumpkammare om fettavskiljarens utloppsvatten måste lyftas till en självfallsledning.

Vill du ha hjälp med att beräkna fettavskiljarens storlek?
Med hjälp av Bioterias Fettavskiljarguide kan du enkelt göra en flödesberäkning och du får förslag på val av fettavskiljare: Gör en flödesberäkning

Över 100 kommuner har nu sänkta driftskostnader

Många kommuner, fastighetsbolag och restaurangägare över hela landet har redan insett de enorma fördelarna och kostnadsbesparingarna som vår fettavskiljare innebär så som sänkta driftkostnader och ökad driftsäkerhet. Läs mer om våra kunder här: https://bioteria.com/referenser/

Bästa miljöalternativet

Utöver kvalitetshöjningen och de ekonomiska vinsterna så är våra fettavskiljare de i särklass bästa miljöalternativen genom att hela kedjan från tillverkning till drift och underhåll har setts över. Fettavskiljarna är tillverkade av återvunnen glasfiberarmerad härdplast kallad Orrtorp Granit. Denna form av härdplast är oerhört stark och ger extremt hög hållfasthet och livslängd. Vi återvinner självklart både spill och gamla glasfibertankar.