Fettavskiljare

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Fettavskiljare placeras gärna utomhus, nedgrävda i marken, av utrymmesskäl. Men fördelarna är flera. Utomhusplacering innebär oftast att fettavskiljaren är mer lättåtkomlig för tömningsfordon, och inga tömningsslangar behöver dras inomhus. 

Bioterias fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren. Detta minskar både luktproblem och tömningsbehov. Bioteria erbjuder fettavskiljare i flera utföranden, samtliga med integrerad biologiskt rening med GOR BioSystem.

Bioterias BioFAM-serie

Bioterias BioFAM-serie finns i alla nominella storlekar och i olika utföranden för att tillgodose specifika behov. Samtliga fettavskiljare är tillverkade av återvunnen glasfiberarmerad polyester och avsedda för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten.

Bioterias fettavskiljare för alla behov

BioFAM

Fettavskiljare med integrerad biologisk rening för ökad driftsäkerhet och lägre tömningsbehov.

 

Fettavskiljare BioFAM med GOR BioSystem

Dokumentation

BioFAM SL

Fettavskiljare med ett inbyggt slam- och fettlås som hindrar att flyktigt slam och icke avskiljt fett följer med utloppsvattnet där det kan orsaka igensättningar och störningar.

 

Fettavskiljare BioFAM SL med GOR BioSystem

Dokumentation

BioFAM PK

Markförlagd fettavskiljare med en inbyggd pumpkammare. Den är avsedd för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten (grå-vatten) från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet och där fettavskiljarens utlopp ligger under självfallsledningens nivå.

Fettavskiljare BioFAM PK med GOR BioSystem

Dokumentation

 

BioCOMBO WC

BioCOMBO är en kombination av markförlagd fettavskiljare och ett minireningsverk, avsedd för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet och som genererar spillvatten (grå- och svartvatten).

Fettavskiljare BioFAM Combo med GOR BioSystem

Dokumentation

TraFAI

Traditionell fettavskiljare utan biologisk rening.

Traditionell fettavskiljare

Dokumentation

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Läs mer om fettavskiljare

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

Kombinerad fettavskiljare med gråvatten

Kombinationstankar

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera /../

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem