Kombinationstankar

kalle bioteria

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt

BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera tankar seriekopplas för maximal flexibilitet och anpassning till olika omständigheter och krav.

BioCombo MAM (markförlagd) och BioCombo MAI (inomhusplacerad) är kombinationslösningar för dels fettavskiljning, dels återvinning av matavfall – i system som inkluderar avfallskvarn.

Avfallskvarn, matavfallsavskiljare och fettavskiljare

För att möjliggöra ökad återvinning av matavfall har vissa kommuner infört ett system med avfallskvarnar, både i verksamheter och privata hushåll. Det innebär att organiskt hushållsavfall mals ner i köket och får följa spillvattnet ner i avloppet – för att sedan separeras, insamlas, avvattnas, rötas och omvandlas till biogas.

Separationen av matavfallet från övrigt fetthaltigt spillvatten kan ske genom att avfallskvarnen kopplas till en separat matavfallstank där det finfördelade organiska slammet avskiljs innan vattnet rinner vidare till fettavskiljartanken. Fettavskiljartanken är direkt kopplad till övrig köksutrustning, som diskmaskinen.

Reningsverk och fettavskiljare

I verksamheter där det finns svårigheter att skilja grå- och svartvatten kan en kombination av reningsverk och fettavskiljare installeras. Fettavskiljning och avloppsvattenbehandling i en och samma anläggning kräver två biologiska reningssteg, utförda av två olika biosystem. Se ”Kombinerad fettavskiljare med inbyggt reningsverk för svartvatten”, under Markförlagd fettavskiljare och avsnittet ”Bioterias fettavskiljare för alla behov”.