Fettavskiljare

kockar i storkök

Inomhusplacerad fettavskiljare

Inomhusplacerad fettavskiljare kan många gånger skapa problem med drift- och luktstörningar. Bioterias fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller. Bioteria erbjuder fettavskiljare i flera utföranden. Samtliga med integrerad biologiskt rening med GOR BioSystem.

Bioterias BioFAI-serie

Bioterias BioFAI-serie finns i alla nominella storlekar och i olika utföranden för att tillgodose specifika behov. Samtliga fettavskiljare är tillverkade av återvunnen glasfiberarmerad polyester och avsedda för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten.

Bioterias fettavskiljare för alla behov

BioFAI

Fettavskiljare med ett integrerat biologiskt reningssteg för ökad driftsäkerhet och minimering av tömningsbehovet.

Fettavskiljare BioFAI med GOR BioSystem

Dokumentation

BioFAI SL

Fettavskiljare med ett inbyggt slam- och fettlås som hindrar att flyktigt slam och icke avskiljt fett följer med utloppsvattnet där det kan orsaka igensättningar och störningar.

Fettavskiljare BioFAI SL med GOR BioSystem

Dokumentation

BioFAI PK

Fettavskiljare med en inbyggd pumpkammare. Den är avsedd för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten (grå-vatten) från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet och där fettavskiljarens utlopp ligger under självfallsledningens nivå.

Fettavskiljare BioFAI PK med GOR BioSystem

Dokumentation

BioFAI Modul

Konstruerad i modulutförande för trånga utrymmen.

Fettavskiljare BioFAI Modul med GOR BioSystem

Dokumentation

TraFAI

Traditionell fettavskiljare utan biologisk rening.

 

Traditionell fettavskiljare TraFAI

Dokumentation

kockar i storkök

Vi hjälper dig även med:

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

Kombinerad fettavskiljare med gråvatten

Kombinationstankar

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera /../

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem