Flödesberäkning

vattenflöde

Flödesberäkning av fettavskiljare

En flödesberäkning innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet ska sakta ner så pass mycket att det svalnar tillräckligt för att fettet ska avskiljas. Lyckligtvis kan alla dessa samband relativt enkelt beräknas med hjälp av en formel. Om du använder dig av Bioterias fettavskiljarguide får du dessutom hjälp med beräkningen!

 

Gör en flödesberäkning

Olika sätt att uppskatta förväntat flöde

vattenflöde

Sannolikhetskalkyl

En sannolikhetskalkyl utgår från den konkreta köksritningen och den befintliga köksutrustningen – det vill säga det faktiska antalet diskmaskiner, golvbrunnar, vattenlås, spisar och kokgrytor som kan användas samtidigt.

Verksamhetskalkyl

En verksamhetskalkyl utgår från schablonvärden som anger vilket spillvattenflöde en specifik verksamhet (sjukhus, hotell, skola) rimligen kan antas producera per dygn.

Uppgifterna från sannolikhetskalkyl och verksamhetskalkyl utgör sedan en del av underlaget för dimensioneringen genom att ge värdet på största spillvattenflöde (l/s) i flödesberäkningens formel.

Lathundskalkyl

Ibland kan en snabb överslagsberäkning behöva ersätta faktisk information – till exempel vid projektering på ett mycket tidigt stadium, då uppgifter om en framtida verksamhet är bristfällig. Antal sittplatser / 100 ger ett hum om den nominella storleken: 700 sittplatser / 100 = NS 7 (ett förväntat flöde på 7 liter per sekund).

Vill du veta mer om dimensionering?

fibonacci

En dimensionering av en fettavskiljare innebär en uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att fettet ska hinna avskiljas innan avloppsvattnet rinner vidare ner i ledningarna. Men för att dimensionera en fettavskiljare rätt måste man förstå vilka faktorer som avgör fettavskiljarens storlek. Vad säger normen? Hur går en flödesberäkning till enligt svensk och europeisk standard? Och mycket mer. Ladda ner vår guide Konsten att dimensionera en fettavskiljare rätt.

Guide  Konsten att dimensionera fettavskiljare rätt Ladda ner

Vi hjälper dig även med:

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

Kombinerad fettavskiljare med gråvatten

Kombinationstankar

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera /../

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem