Fettavskiljare & avloppsteknik

Stora och små lösningar för problemfria avlopp

Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Vi på Bioteria tar oss an både små och stora uppgifter längs med samhällets vattenomlopp.

Med hjälp av våra biotekniska applikationer bryts fettet ner i avlopp och golvbrunnar där det annars orsakar igensättningar och lukt.

I våra fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt i tanken där det ansamlas, vilket kraftigt minskar behovet av tömning samt minskar risken för driftstörningar och luktproblem.

Bioterias erbjudande

Bioterias tekniker har konfronterats med mängder av olika fettavskiljarkonstruktioner under sitt arbete med inventeringar, drift och underhåll. Det är deras praktiska kunskap och erfarenhet som varit utgångspunkten när Bioterias utvecklat sina egna fettavskiljare – tillverkade i motståndskraftig glasfiberarmerad polyester.

Bioterias fettavskiljare är lätta att underhålla och har vida halsar som ger god översikt över samtliga viktiga delar. Både fett- och slamdelen är lättillgängliga och utloppsfickan är lättåtkomlig och spolbar.

Bioterias biosystem för fettavskiljare, GOR BioSystem, består av ett styrskåp, en bioprodukt som innehåller aktiva mikroorganismer, samt en struktur som inkluderar luftplattor för syresättning av tanken.

Bioterias fettavskiljare är särskilt anpassade för biosystemet – men det kan också installeras i en annan, redan befintlig fettavskiljare.

Biologisk rening i golvbrunnar

Stillastående avloppsvatten i golvbrunnar, pumpgropar eller i fettavskiljarens slamdel avger lätt en obehaglig lukt. Fett eller slam kan ansamlas och sätta igen rör eller pumpdelar.

Avloppsvatten är näringsrikt och syrefattigt vilket leder till att oönskade nedbrytningsprocesser tar fart. Ett mindre biosystem råder enkelt bot på problemet med hjälp av effektiva fettnedbrytande mikroorganismer och eventuellt även syresättning.

Vi hjälper dig även med:

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

Kombinerad fettavskiljare med gråvatten

Kombinationstankar

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera /../

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem