Fettavskiljare & avloppsteknik

Stora och små lösningar för problemfria avlopp

Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Vi på Bioteria tar oss an både små och stora uppgifter längs med samhällets vattenomlopp, med hjälp av våra biotekniska applikationer.

Med hjälp av vår avloppsteknik bryts fettet ner i avlopp och golvbrunnar där det annars orsakar igensättningar och lukt. I våra reningsverk renar vi avloppsvatten i så hög grad att det genast kan återgå till sitt naturliga kretslopp, befriat från fett, slam, kväve och fosfor.

Bioterias affärsmodell

Bioterias erbjudande

Biologisk rening i golvbrunnar

 

Vi hjälper dig även med:

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Rent vatten

Biologisk rening i fettavskiljare

Med biologisk rening i fettavskiljaren kan fettet brytas ner kontinuerligt vilket drastiskt minskar problem med lukt, igensättningar och korrosion.

Allt om fettavskiljning

Vi hjälper dig med dina fettavskiljare – från projektering till drift och underhåll Bioteria är en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljare där /../

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem