VENT Maintenance ProgramDrift och underhåll för Storköksventilation

VENT Maintenance Program

  • Kontinuerlig drift och underhåll för storköksventilation
  • Automatisk självrengörande storköksventilation
  • Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan
  • Löpande uppföljning och realtidsstatus på internet
  • Jourverksamhet

Produktbeskrivning

VENT Maintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för storköksventilation.

VENT Maintenance Program skapar kontroll och renare storköksventilation samtidigt som användaren spar pengar och miljö.

Drift- och underhållsprogrammet finns i olika utförande beroende på verksamhet. Några vanliga användare är kommuner, fastighetsbolag, butiker och enskilda restauranger.

Kontakta Bioteria för att få hjälp med att hitta det drift- och underhållsprogram som passar just din verksamhet.

VENT Maintenance Program är välutvecklat och används av alla typer av verksamheter som hanterar livsmedel så som storkök, restaurang och hotell. VENT Maintenance Program kan kombineras med de övriga bioprogrammen från Bioteria där vi även sköter om fettavskiljare och avfallshantering.

Bioteria finns över hela landet och arbetar enbart med egna utbildade servicetekniker. Dessa servicetekniker har lång erfarenhet av storkök och de problem som kan uppstå.