ORS Maintenance ProgramDrift och underhåll av soprum och avfallsstationer

ORS Maintenance Program

  • Kontinuerlig drift och underhåll av soprummet
  • Periodisk rengöring av utrymmet och produktkärl
  • Minimerar tömningsbehovet och driftkostnaden
  • Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan
  • Löpande uppföljning och realtidsstatus på Internet
  • Jourverksamhet

Produktbeskrivning

ORS Maintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för luktkontroll.

ORS Maintenance Program skapar kontroll och driftsäker luktkontroll samtidigt som användaren spar pengar och miljö.

Drift- och underhållsprogrammet finns i olika utföranden beroende på verksamhet. Några vanliga användare är kommuner, fastighetsbolag, butiker och enskilda restauranger.

ORS Maintenance Program är välutvecklat och används av alla typer av verksamheter som hanterar livsmedel så som storkök, restaurang och hotell. ORS Maintenance Program kan också kombineras med de övriga bioprogrammen där vi även sköter om fettavskiljare och storköksventilation.

Bioteria finns över hela landet och arbetar enbart med egna utbildade servicetekniker. Dessa servicetekniker har lång erfarenhet av fettavskiljare och de problem som kan uppstå.