MINI Maintenance ProgramEtt komplett drift & underhållsprogram för BioMINI

MINI Maintenance Program

  • Kontinuerlig drift och underhåll av minireningsverket BioMINI
  • Automatisk larmfunktion
  • Påfyllning av fällningskemikalier och biomedel
  • Löpande uppföljning och realtidsstatus på internet
  • Jourverksamhet

Produktbeskrivning

MINI Maintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för minireningsverk.

MINI Maintenance Program skapar kontroll och driftsäkrare minireningsverk.

Drift- och underhållsprogrammet finns i olika utförande beroende på önskemål.

Kontakta Bioteria för att få hjälp med att hitta det drift- och underhållsprogram som passar just ditt behov.

Bioteria finns över hela landet och arbetar enbart med egna utbildade servicetekniker. Dessa servicetekniker har lång erfarenhet av minireningsverk och de problem som kan uppstå.

Bioteria finns över hela landet och arbetar enbart med egna utbildade servicetekniker. Dessa servicetekniker har lång erfarenhet av storkök och de problem som kan uppstå.