GOR Maintenance ProgramUnikt drift- och underhållsprogram för fettavskiljare

GOR Maintenance Program

  • Kontinuerlig drift och underhåll för fettavskiljaren
  • Minimerar tömningsbehovet och driftkostnaden
  • Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan
  • Löpande uppföljning och realtidsstatus på internet
  • Jourverksamhet

Produktbeskrivning

GOR Maintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för fettavskiljare. GOR Maintenance Program skapar kontroll och driftsäkrare fettavskiljare samtidigt som användaren spar pengar och miljö.

GOR Maintenance Program är välutvecklat och används av alla typer av verksamheter som hanterar livsmedel som storkök, restaurang och hotell. Detta drift- och underhållsprogram kan också kombineras med de övriga bioprogrammen från Bioteria där vi även sköter avfallshantering och storköksventilation.

Bioteria finns över hela landet och arbetar enbart med egna utbildade servicetekniker. Dessa servicetekniker har lång erfarenhet av fettavskiljare och de problem som kan uppstå.