Pumpstationer

Pumpstationer för tuffa miljöer. Lukt – och fettfria!

Bioteria har lång erfarenhet med att bygga pumpstationer för miljöer där avloppsvattnet har en hög fetthalt. Fett är pumpstationens värsta fiende. Dels för att fettet sänker driftförmågan på pumparna, men också för att svavelväteproduktionen blir hög när vattnet innehåller mycket fett. Svavelväte är en gas som är väldigt aggressiv på pumputrustning och ledningsnät.

Bioterias pumpstationer kan levereras med eller utan ett biologisk reningssteg som minimerar luktstörningar och fettproblem.

Hör av dig till Bioteria så hjälper vi gärna till med att välja rätt pumpstation för ditt specifika behov.

Kontakta oss här