BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Projektering av nya minireningsverk

Vi hjälper till med projektering av minireningsverk både i befintliga anläggningar och vid nyproduktion. Vi kan hjälpa till med allt från bygglov till installation.

Detta betyder att du får hjälp med flödesberäkningar, placeringsförslag, förslag på BioMINI inklusive vilka tillbehör som behövs för den specifika anläggningen.

Vi följer minireningsverket från projektering till färdig installation för att säkerställa och minimera risken för felaktigheter.

Kontakta Bioteria för att få projekteringsråd