BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

BioMINI Det smarta minireningsverket

Fördelar

  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Klarar Naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå
  • Trygg och säker service med driftövervakning över Internet
  • Integrerat biologiskt reningssteg, SEPT BioSystem
  • Luktgaranti
  • Endast en behållare vilket sparar utrymme
  • Miljövänligaste minireningsverket på marknaden

Produktbeskrivning

BioMINI biologisk SBR-anläggning tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för behandling av avloppsvatten från bostadshus som inte är anslutna till kommunalt ledningsnät.

BioMINI anläggs med fördel både till fastigheter med permanentboende och fastigheter med säsongsvis flöde.

BioMINI är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker, med många års erfarenhet av drift och underhåll av reningsverk med utgångspunkt att utloppsvattnet betjänar en känslig recipient.

BioMINI är ett minireningsverk som bygger på en biologisk-kemisk process. För att förstärka den biologiska processen och att motverka driftstörningar tillsätts en noga utvald flora med bakterier. Detta steg påskyndar den aeroba processen och säkerställer att processen sker utan luktstörning.

Efter den satsvisa behandlingen kan det renade avloppsvattnet släppas ut i recipienten utan vidare behandling, men vid en känslig recipient anläggs en efterpolering. Se produktblad för efterpolering.

BioMINI är anpassat för hushåll upp till 6 personer. Vid större anläggningar används BioMINI XL istället.

Produktblad för BioMINI XL