Underjordsbehållare för avfall

En perfekt avfallslösning när ytan inte finns

En underjordsbehållare är en praktisk, funktionell och samtidigt estetiskt tilltalande avfallslösning, där en stor del av avfallet lagras under mark. En BioLook ger fastighetsägare möjligheten att hantera stora avfallsvolymer utan att detta kräver mer än en mycket liten yta ovan jord.

Bioterias BioLook löser det allt vanligare problemet med bristande utrymme i kombination med ökande avfallsvolymer. En underjordsbehållare ökar kapaciteten ordentligt utan att själv ta plats. Upp till 60 procent av avfallet kan lagras under marken, vilket spar enormt mycket utrymme och dessutom möjliggör glesare tömningar.

Vi hjälper dig från planering till drift och underhåll

Vi på Bioteria har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder från planeringsstadiet och fram till en färdig helhetslösning för hållbar avfallshantering och kostnadseffektiv källsortering. Och inte minst; vi garanterar både luktfrihet och problemfri funktion genom vårt drift- och underhållsprogram.

Underjordsbehållare för alla behov

BioLook Organic – underjordsbehållare för matavfall

BioLook Organic är en rymlig, tålig och tilltalande behållare för matavfall, delvis förlagd under marken. BioLook Organic har stor kapacitet, vilket möjliggör glesare tömningsintervall.

Tack vare integrerad biologisk luktkontroll förblir matavfallsbehållaren garanterat luktfri även då tömningarna sker mer sällan.

Kontakta oss!

BioLook Short & BioLook Deep för brännbart avfall

BioLook Short är en rymlig, tålig och tilltalande behållare för avfall, delvis förlagd under marken. BioLook Short har stor kapacitet, vilket möjliggör glesare tömningsintervall.

BioLook Deep är en extra djup underjordsbehållare med mycket stor kapacitet, för fastigheter som genererar stora mängder avfall. Upp till 60 procent av avfallet lagras under mark.

Tack vare integrerad biologisk luktkontroll förblir avfallsbehållaren garanterat luktfri även då tömningarna sker mer sällan.

Kontakta oss!

BioLook Flat – ovan mark

BioLook Flat är en elegant, rymlig och tålig avfallsbehållare som snabbt utökar avfallskapaciteten utan att fodra grävarbete.

Tack vare integrerad biologisk luktkontroll förblir avfallsbehållaren garanterat luktfri även då tömningarna sker mer sällan.

Kontakta oss!

BioLook FUG

BioLook FUG är en markförlagd underjordsbehållare av hög kvalitet och estetisk design. Hela konstruktionen är robust och utvecklad med särskilt fokus på säkerhet och beständighet.

Med BioLook FUG öppnas stora valmöjligheter både i utseende och funktion.

Kontakta oss!

Varför underjordsbehållare?

En BioLook ger fastighetsägare kraftigt utökad kapacitet att hantera avfall utan att behöva belamra markytan med ytterligare skrymmande avfallsutrymmen. BioLook finns i flera olika versioner vilket möjliggör stor flexibilitet, framför allt under markytan. Ovan jord upptar den liten yta, samtidigt som volymen av underjordsbehållaren kan varieras efter behov – från ingen volym alls (BioLook Flat) till fem kubikmeter (BioLook FUG).

När avfallet kan lagras i en omfångsrik behållare under marken minskar tömningsbehovet. Tömningarna kan därför ske mer sällan. När behållaren väl töms sker detta snabbt och effektivt med hjälp av en kran.

BioLook är, som enda lösning på marknaden, garanterat luktfri trots längre tömningsintervall, tack vare ORS BioSystem – ett helt och hållet biologiskt system för luktkontroll.

Guide  Allt du behöver veta om underjordsbehållare Ladda ner

BioLook - En helt luktfri lösning med bioteknik

Garanterad luktkontroll med ORS BioSystem

BioLook är utrustad med ORS BioSystem, vars aktiva, levande bakteriekultur regelbundet doseras över avfallet. Den biologiska produkten innehåller en kombination av gynnsamma bakterier som med unik effektivitet bryter ner fett och eliminerar lukt. Bakterierna utvalda för sin förmåga att förbli aktiva under varierande förhållanden och klarar både höga och låga temperaturer. Bakterierna är ofarliga för människor, djur och natur.

Vi hjälper dig från planering till drift och underhåll

Det är sällan som en enda standardlösning kan möta alla krav, uppfylla alla behov eller åtgärda alla problem som kan uppstå kring avfallshantering. Ett avfallsutrymme som är lättstädat, luktfritt och genomtänkt kräver en hel del planering – och konkreta åtgärder för luktkontroll.

Vi på Bioteria erbjuder alltid våra kunder trygghet och långsiktighet. Vi finns närvarande genom hela processen: från planering, projektering och arbete på plats – till installation, driftsättning och löpande underhåll. När avfallslösningen väl finns på plats övertar vi också ansvaret för dess fortsatta funktion.

Det är lätt att förstå varför underjordsbehållare har blivit så populära

Att lagra avfallet under marken är en enastående lösning med många och uppenbara fördelar. Men det finns även några utmaningar som det är bra att känna till – samt, inte minst, vissa specifika regler att förhålla sig till. Båda kräver en del planering innan grävskopan sätts i marken.

Avfallshantering är ett stort och komplext område där varje situation är unik. Vi har sammanfattat vår kunskap för att göra det så enkelt som möjligt för dig att fatta beslut om just din avfallslösning.

Guide  Allt du behöver veta om underjordsbehållare Ladda ner