BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Projektering

Vi hjälper till med projektering av avfallsrum och soprum både vid nyproduktion och i befintliga anläggningar.

Vår avsikt är inte att ersätta VVS-konsulter utan snarare fungera som kunskapsbank vid projekteringen för avfallshanteringen.