Hygienbesiktning av avfallsrum

Säkerställ den hygieniska standarden. I dag är det ett absolut krav på verksamheter som hanterar livsmedel att förhindra att deras avfallsrum blir en sanitär olägenhet.

Lukt är klassat som en sanitär olägenhet och är också relativt enkelt att upptäcka. Svårare är det att upptäcka andra olägenheter så som skadedjur eller patogena mikroorganismer.

För att säkerställa den hygieniska standarden i ett avfallsrum eller soprum utför Bioteria periodiska alternativt enskilda hygienbesiktningar åt många fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner.