BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

BioControlFör avlopp och golvbrunnar

För att motverka igensättningar och illaluktande golvbrunnar.

BioControl är ett automatiskt system för tillsättning av bakterier i golvbrunnar för att förebygga stopp och minimera luktstörningar.