Hållbara lösningar

Svenska fjällen

Det här kan vi erbjuda

Våra lösningar är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete med biologiska produkter för fettavskiljning, avfallsteknik och storköksventilation. I över 20 år har vi vidareutvecklat och förfinat våra produkter med fokus på driftsäkerhet, kostnadsbesparingar och miljö. Detta har lett till att Bioteria idag kan erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa produkter med hög driftsäkerhet och kvalitet som innebär stora miljövinster och ekonomiska besparingar.

Våra produkter

Bioterias avloppsteknik

Avloppsteknik

Stora och små lösningar för problemfria avlopp Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Vi på /../

Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljare

Vi hjälper dig med dina fettavskiljare – från projektering till drift och underhåll Bioteria är en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljare där /../

Bioterias storköksventilation

Storköksventilation

Helhetslösningar för storköksventilation Varje kök är unikt och ställer olika krav på utrustning. Ett har dock samtliga storköksmiljöer gemensamt: den ständiga kampen mot fett, inte /../

Bioterias avfallsteknik

Avfallsteknik

Kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för luktfria avfallsrum Soprum, avfallsrum, miljöstation, milörum – kärt barn har många namn. Men trots ett bra namn är hygien, lukt /../