Hållbara lösningar

Svenska fjällen

Det här kan vi erbjuda

Våra lösningar är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete med biologiska produkter för fettavskiljning, avfallsteknik och storköksventilation. I över 20 år har vi vidareutvecklat och förfinat våra produkter med fokus på driftsäkerhet, kostnadsbesparingar och miljö. Detta har lett till att Bioteria idag kan erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa produkter med hög driftsäkerhet och kvalitet som innebär stora miljövinster och ekonomiska besparingar.

Våra produkter

Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljare

Högeffektiva fettavskiljare för restaurang och offentlig verksamhet. Kompletta system. Minska antalet tömningar med 90% genom BIO-optimering.

Bioterias avloppsteknik

Reningsverk

Miljövänliga reningsverk med biologisk rening Bioteria arbetar med totalentreprenader som inkluderar allt från utveckling, rådgivning och driftsättning till kontinuerlig övervakning, drift och underhåll. Vårt biologiska /../

Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljare & avloppsteknik

Stora och små lösningar för problemfria avlopp Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Vi på /../

Bioterias avfallsteknik

Avfallsteknik

Kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för luktfri avfallshantering För en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering av högsta vikt. Ett tillgängligt, välskött och /../

Bioterias storköksventilation

Storköksventilation

Helhetslösningar för storköksventilation Varje kök är unikt och ställer olika krav på utrustning. Ett har dock samtliga storköksmiljöer gemensamt: den ständiga kampen mot fett, inte /../