Produkter och tjänster

Våra lösningar är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete med specifika produkter för fettavskiljning, avfallsteknik och storköksventilation.

I över 15 år har vi vidareutvecklat och förfinat våra produkter med fokus på driftsäkerhet, kostnadsbesparingar och miljö.

Detta har lett till att Bioteria idag kan erbjuda konkurrenskraftiga och innovativa produkter med hög driftsäkerhet och kvalitet som innebär stora miljövinster och ekonomiska besparingar.

KUNSKAPSPARTNER

KUNSKAPSPARTNER
Vår erfarenhet kan bli din!
LÄS MER

Kunskapspartner

Erfarenheter som kan bli dina

Fettavskiljare

En helhet som skiljer oss åt

Avfallsteknik

Nu blir avfallsutrymmen smarta

Storköksventilation

Bort med fettet

Avloppsteknik

Marknadens mest driftsäkra system

Professionell hygien

Ut med kemi – in med biologi

Driftpartner

Vi hjälper dig, hela tiden