BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET
TraFAM

TraFAM – den traditionella fettavskiljaren med hög driftsäkerhet

Fördelar

  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Förbered för biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Tillverkad av Orrtorp Granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

TraFAM är en markförlagd fettavskiljare tillverkad av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för fetthaltigt avloppsvatten
från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet så som restauranger, storkök, butiker, hotell etc.

TraFAM är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare och i samråd
med ledande tömningsbolag.

TraFAM är förberedd för Bioterias biologiska reningssteg, GOR BioSystem, finns i alla flödesstorlekar och projekteras som en
vanlig fettavskiljare.