TraFAI – den traditionella fettavskiljaren med hög driftsäkerhet

Fördelar

  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Förbered för biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Tillverkad av Orrtorp granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

TraFAI är en traditionell inomhusfettavskiljare som tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för fetthaltigt
avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet så som restauranger, storkök, butiker, hotell etc.

TraFAI är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare och i
samråd med ledande tömningsbolag.

TraFAI är förberedd för Bioterias biologiska reningssteg, GOR BioSystem, finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras
som en vanlig fettavskiljare.