BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET
BioFAM

BioFAM – en smart fettavskiljare med inbyggd biologisk rening

Fördelar

  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Integrerat biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioFAM markförlagda fettavskiljare är tillverkad av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet så som restauranger, storkök, butiker, hotell etc.

BioFAM är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare i samråd med ledande tömningsbolag.

Minimera tömningsbehovet

BioFAM har ett biologiskt reningsteg för ökad avskiljarfunktion vilket minimerar tömningsbehovet. På så sätt reduceras driftkostnader och även miljöbelastningen minskar i och med färre tunga transporter.

GOR BioSystem optimerar den gravimetriska funktionen och motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och problem vid tömning.

BioFAM finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras som en vanlig fettavskiljare.