BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET
BioFAM SL

BioFAM SL – en smart fettavskiljare med inbyggt slamlås

Fördelar

  • Anpassad för enskilda avlopp som minireningsverk, infiltration eller liknande
  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Används med fördel innan pumpstationer
  • Integrerat biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Integrerat slam- och fettlås för bättre avskiljning
  • Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp Granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioFAM SL markförlagda fettavskiljare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för biologisk behandling av
fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet och är placerade så att utloppet från fettavskiljaren
avleds till en känslig recipient så som minireningsverk, infiltration eller direkt efterliggande pumpstation.

BioFAM SL är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare i
samråd med ledande tömningsbolag.

BioFAM SL har ett inbyggt slam- och fettlås som hindrar att flyktigt slam och icke avskiljt fett följer med utloppsvattnet där det
kan orsaka igensättningar och störningar. BioFAM SL har ett biologiskt reningsteg för ökad avskiljarfunktion och minimerat
tömningsbehov. På så sett reduceras driftkostnader och miljöbelastningen i form av att tunga transporter minskas.

GOR BioSystem optimerar den gravimetriska funktionen och motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och svårigheter
vid tömningar. BioFAM SL finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras som en vanlig fettavskiljare.