BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET
BioFAM PK

BioFAM PK – en smart fettavskiljare med inbyggt slamlås och pumpkammare

Fördelar

  • Inbyggd pumpkammare
  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Integrerat biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp Granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioFAM PK är en markförlagd fettavskiljare tillverkad av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för biologisk
behandling av fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet och där fettavskiljarens utlopp ligger
under självfallsledningens nivå.

BioFAM PK är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker, med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare.

BioFAM PK har ett inbyggt slam- och fettlås som hindrar att flyktigt slam och icke avskiljt fett följer med utloppsvattnet där det
kan orsaka igensättningar och störningar.

BioFAM PK har ett biologiskt reningsteg för ökad avskiljarfunktion och minimerat tömningsbehov. På så sätt reduceras driftkostnader
och miljöbelastning i form av att behovet av tunga transporter minskar. GOR BioSystem optimerar den gravimetriska funktionen och
motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och svårigheter vid tömning.

BioFAM PK finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras som en vanlig fettavskiljare.