BioFAI – den smarta fettavskiljaren med inbyggd biologisk rening

Fördelar

  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Integrerat biologiskt reningssteg
  • GOR BioSystem Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioFAI är en fettavskiljare för inomhusbruk tillverkad av återvunnen glasfiberarmerad härdplast försedd med ett integrerat
biologiskt reningssteg. Den är avsedd för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver
livsmedelsverksamhet.

BioFAI är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare
och i samråd med ledande tömningsbolag.

BioFAI har ett biologiskt reningsteg för ökad avskiljarfunktion och minimerar tömningsbehovet. På så sätt reduceras driftkostnader
och miljöbelastningen minskas i och med ett lägre behov av tunga transporter. GOR BioSystem optimerar den gravimetriska funktionen
och motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och problem vid tömning.

BioFAI finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras som en vanlig fettavskiljare.