BioFAI SL

BioFAI SL – den smarta fettavskiljaren med inbyggt slamlås för känsliga recipienter

Fördelar

  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Integrerat biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioFAI SL inomhusfettavskiljare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för biologisk behandling av
fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet. Fettavskiljaren placeras så att utloppet från
fettavskiljaren avleds till en känslig recipient så som minireningsverk, infiltration eller en direkt efterliggande pumpstation.

BioFAI SL är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare
och i samråd med ledande tömningsbolag.

BioFAI SL har ett inbyggt slam- och fettlås som hindrar att flyktigt slam och icke avskiljt fett följer med utloppsvattnet där
det annars kan orsaka igensättningar eller störningar.

BioFAI SL har ett biologiskt reningsteg för ökad avskiljarfunktion och minimerar tömningsbehovet. På så sätt reduceras
driftkostnader och miljöbelastningen minskas i form av färre tunga transporter. GOR BioSystem optimerar den gravimetriska
funktionen och motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och tömningsproblem.

BioFAI SL finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras som en vanlig fettavskiljare.