BioFAI PK

BioFAI PK – den smarta fettavskiljaren med inbyggt slamlås och pumpkammare

Fördelar

  • Inbyggd pumpkammare
  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Integrerat biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioFAI PK är en inomhusfettavskiljare som tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för biologisk behandling
av fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet och där fettavskiljarens utlopp ligger under
självfallsledningens nivå.

BioFAI PK är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare.

BioFAI SL har ett inbyggt slam- och fettlås som hindrar att flyktigt slam och icke avskiljt fett följer med utloppsvattnet där
det annars kan orsaka igensättningar eller störningar.

BioFAI PK har ett inbyggt slam- och fettlås som hindrar att flyktigt slam och icke avskiljt fett följer med utloppsvattnet
där det annars kan orsaka igensättningar eller störningar.

BioFAI PK har ett biologiskt reningsteg för ökad avskiljarfunktion och minimerar tömningsbehovet. På så sätt reduceras
driftkostnader och miljöbelastningen minskas i form av färre tunga transporter. GOR BioSystem optimerar den gravimetriska
funktionen och motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och tömningsproblem.

BioFAI PK finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras som en vanlig fettavskiljare.