BioFAI Modul

BioFAI Modul – en smart fettavskiljare med inbyggd biologisk rening

Fördelar

  • Mycket driftsäker och lätt att övervaka
  • Minimala byggmått och anpassad för trånga utrymmen
  • Integrerat biologiskt reningssteg, GOR BioSystem
  • Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioFAI Modul inomhusfettavskiljare tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Den är avsedd för biologisk behandling
av fetthaltigt avloppsvatten från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet så som restauranger, storkök, butiker, hotell etc.

BioFAI Modul är tillverkad för att passa trånga utrymmen och måtten gör att det går att komma in med fettavskiljaren genom
vanliga standarddörrar och i trånga källarutrymmen.

BioFAI Modul är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av
fettavskiljare och i samråd med ledande tömningsbolag.

BioFAI Modul har ett biologiskt reningsteg för ökad avskiljarfunktion och minimerar tömningsbehovet. På så sett reduceras
driftkostnader och miljöbelastningen minskas i form av lägre behov av tunga transporter. GOR BioSystem optimerar den gravimetriska
funktionen och motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och tömningsproblem.

BioFAI Modul finns i alla flödesstorlekar och kan projekteras som en vanlig fettavskiljare.