BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET
BioCOMBO

BioCOMBO – vår smartaste fettavskiljare med inbyggt minireningsverk för svartvatten

Fördelar

  • Kan behandla både spillvatten och köksavloppsvatten
  • Anpassad för anläggningar där separering av avloppsvattnet inte är möjlig
  • Dubbla biologiska reningssteg, GOR BioSystem II
  • Luktgaranti
  • Tillverkad av Orrtorp Granit
  • Miljövänligaste fettavskiljaren på marknaden

Produktbeskrivning

BioCOMBO är en patentsökt helt ny typ av avskiljare. Den är en kombination av markförlagd fettavskiljare och ett minireningsverk som
tillverkas av återvunnen glasfiberarmerad härdplast. Fettavskiljaren är avsedd för biologisk behandling av fetthaltigt avloppsvatten
från anläggningar som bedriver livsmedelsverksamhet och som genererar spillvatten.

BioCOMBO är utvecklad av VA-ingenjörer och servicetekniker med många års erfarenhet av drift och underhåll av fettavskiljare.

BioCOMBO har två olika kammare för behandling av både spillvatten och fetthaltigt vatten från storkök. Detta garanterar minimala
utsläppsvärden på fett jämfört med traditionella fettavskiljare.

BioCOMBO har två biologiska reningssteg för ökad avskiljarfunktion vilket minimerar tömningsbehovet. På så sett reduceras
driftkostnader och miljöbelastningen minskas i form av att de tunga transporterna blir färre. GOR BioSystem optimerar den
gravimetriska funktionen och motverkar driftproblem som t.ex. dålig lukt, igensättningar och problem vid tömning.